MUSICARE TEAM

DIRECTIE


    

      Odette Sorber                   Tim van Baalen
 

MUZIEKCOACHES


          

            Michel                          Isabelle                        Thijs                           Veerle

 

             Born                         Fenneke                       Daan

     

            Maurits                            Liset                      Jurgen    

     

            Femke                            Merit                           Felix               


BACKOFFICE        

     

            Eefje                              Deen