Jeugdcultuurfonds


Niet elke ouder kan zich muziekles veroorloven. In zo’n geval springt het Jeugdcultuurfonds ’s-Hertogenbosch bij, bijvoorbeeld om het lesgeld of een instrument te betalen. Want alle kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar moeten toch muziekles, dansles of een willekeurige andere cultuurles kunnen volgen? Het Jeugdcultuurfonds zorgt ervoor dat jaarlijks vele kinderen alsnog lessen kunnen volgen.

Aanvraagprocedure
Ouders of verzorgers kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds. Alleen een tussenpersoon kan deze financiële steun aanvragen. Dat is altijd iemand die beroepsmatig betrokken is bij de opvoeding van kinderen, denk dan aan een leerkracht, schooldirecteur of een medewerker van Welzijn Divers, Juvans of Stichting Leergeld. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, stuurt MusiCare de rekening direct naar het Jeugdcultuurfonds. Niet veel later kan er worden begonnen.